Publicerad den 18 november 2021

Vissa föremål kan inte ersättas – men de kan återställas

Varje dag kasseras stora ekonomiska värden i form av lösöre, textilier och annat material som skadats av översvämningar, bränder eller andra orsaker. Runt 30 procent av det lösöre som finns i hemmen är textil eller läder.

För de skadedrabbade innebär det ofta en förlust av per­sonliga och minnesvärda ägodelar när sakerna slängs. Dess­utom, genom att väga in miljöbelastningen blir kostnaden ur ett globalt perspektiv mycket hög eftersom i stort sett all produktion påverkar de naturliga ekosystemen.

Tär på jordens resurser
Ta ett par jeans till exempel. De tillverkas av bomull som är väldigt vattenkrävande. För att odla ett kilo bomullsfibrer går det åt upp till 29 000 liter vatten. Utöver det krävs någon-stans mellan 0,5 – 2 kg kemikalier för att tillverka ett par jeans. Produktion och transporter medför koldioxidutsläpp som belastar klimatet. Och då är jeans ändå bara ett av alla klädesplagg vi har i vår garderob.

Återställ för miljön
Återställning av skadade plagg ger i jämförelse en lägre mil­jöbelastning, vilket gagnar både försäkringsbolag och kunder i det långa loppet. Problemet har varit att kunna återställa lösöret efter att det utsatts för rök, sot, lukt och mögel.

Slipper ozonet
– Tidigare hängde vi upp 90 procent av allt lösöre i ett ozon­rum för att rengöra. Det gör vi inte i dag, säger tvättmästare Jan Lövgren som tillsammans med sin bror Bjarne sköter Ocabs textilsanering i Dalarna. Ozon i den koncentration man behöver för luktsanering är skadligt för människor så det är skönt att nu slippa hantera det. Dessutom spar den nya me­toden mycket tid, vilket även är bra för den som ska betala.

Ny teknik för tvätt
Jan Lövgren började med tvätt 1991 och kom sex år senare till Ocab. Då handlade det om traditionell vatten- och kem­tvätt. Numera använder Ocab en ny teknik för att tvättsane­ra textilier och läder/skinn.

– Vår nya tvättmaskin och vårt tvättsystem sanerar otroligt bra. Uppskattningsvis 90–95 procent av lösöret kan vi få rent. Med den här maskinen har vi tagit ett stort utvecklingssteg och den innebär en stor fördel för miljön, betonar Jan Lövgren.

Pressar tvätten genom vattnet
En traditionell tvättmaskin snurrar runt tvätten i tvättrum­man. Textilierna rör sig i vattnet och tvättmedelslösningen. I Ocabs process pressas vattnet under ett kontrollerat tryck genom textilierna för att uppnå en högre renhet och betyd­ligt mindre slitage.

– I vår maskin sätter vi fast godset i åtta tårtbitar i trum­man, vardera för tio kg tvätt. I trumman har vi 370 liter trögrörligt vatten. Det innebär att vi trycker tvätten genom vattnet med hög genomströmning av vatten och tvättmedel i textilierna.

Därutöver utgörs tvättsystemet av en skonsam, paten­terad teknik med anpassade lågtempererade tvättprogram och biologiskt nedbrytbara specialtvättmedel.

Återställer mer
– Vi ser att vi kan återställa mycket mer och kassera mindre. Det är bra. Miljö- och kostnadsmässigt är det positivt när vi slipper ersätta textilier, säger Jan Lövgren.

Lösöre av många olika slag går att kostnadseffektivt åter­ställa, exempelvis kläder, mattor, gardiner och möbeltyger, men också väskor, ryggsäckar, paraplyer, skridskor, skinn och kängor, visar Bjarne och Jan Lövgren.