Publicerad den 11 mars 2021

Vi ansluter oss till Science Based Targets initiative

Nu tar vi nästa steg i hållbarhetsarbetet genom att ansluta oss till det globala klimatsamarbetet SBTi – Science Based Targets initiative. Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för att minska vårt klimatavtryck. Ansökan godkändes i februari 2021. 

Initiativet Science Based Target hjälper till att sätta årliga utsläppsmål som leder till att företag kan formulera relevanta verksamhetsmål och handlingsplaner. Det är ett samarbete mellan United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och CDP. Syftet är att stötta företag i att snabbt kunna ta kliv för klimatet genom att sätta ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Koncernen har en ambitiös och långsiktig hållbarhetsagenda och i enlighet med SBT kommer nu klimatmål att definieras för hela verksamheten. Samarbetsmodeller kommer samtidigt att utvecklas med leverantörer för att minska utsläppen i både den egna verksamheten och i hela värdekedjan.

Målen anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grad jämfört med pre-industriell nivå. I februari 2021 har 1189 företag globalt anslutit sig till initiativet.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@oletergroup.se