journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Våra klimatmål godkända av SBTi

Våra klimatmål godkända av SBTi

Våra klimatmål godkända av SBTi

I februari i år åtog vi oss att upprätta vetenskapligt förankrade mål för att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030. Vi har nu fått våra mål godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Koncernen har en långsiktig hållbarhetsagenda där vi vill leda utvecklingen i vår bransch mot en mer hållbar framtid. Ett av de åtaganden vi gjort är att ansluta oss till det globala klimatsamarbetet SBTi – Science Based Targets initiative.

De klimatmål vi satt upp och fått godkända är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5⁰ C.
De tre viktigaste faktorerna för att uppnå vårt åtagande är att:

  • Minska inköp av fossilt drivmedel med 63% till 2030
  • Säkerställa 100% inköp av förnyelsebar energi/uppvärmning
  • Reducera blandat avfall med 66% och deponi med 59% till 2030

Koncernens klimatrapport för 2020 utgör grunden för analys, prioriteringar och arbetet framåt, vilket följs upp och stäms av mot våra årliga delmål. Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@oletergroup.se

Om Initiativet Science Based Target
SBTi hjälper till att sätta årliga utsläppsmål som leder till att företag kan formulera relevanta verksamhetsmål och handlingsplaner. Det är ett samarbete mellan United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och CDP. Syftet är att stötta företag i att snabbt kunna ta kliv för klimatet genom att sätta ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

*SBTi erbjuder organisationer två olika ambitionsnivåer i deras strävan att minska utsläppen av växthusgaser. Standardåtagandet som innebär en begränsning av den globala uppvärmningen till väl under 2 ° C över förindustriella nivåer samt den högre ambitionen på 1,5 ° C för att anpassa utsläppsminskningen till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.