journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Vad är en klimatzon?

Vad är en klimatzon?

Vad är en klimatzon?

I dagarna slutförs installationen av en klimatzon i Lerum installerad av Ocab Göteborg.
Klimatzonen är en patenterad teknik för att åtgärda fukt-, lukt- och radonproblem knutna till byggnader med krypgrund.

Klimatzonsystemet har utvecklats för de fall som varit svåra att lösa med traditionella metoder.

– Det är ett bra system som är smidigt att jobba med, men man måste vara noggrann, sammanfattar Ocabs tekniker Christoffer Misiak som gjort jobbet tillsammans med Philip Andersson.

Skapar kanal för undertryck
Systemet innebär att ett isolerande tätskikt av extruderad cellplast monteras i grunden, strax under den befintliga blindbottnen. Mellan skiktet och blindbotten skapas en spalt med cirka 50 mm höjd. En fläkt ventilerar spalten med inomhusluft. Fläkten skapar ett konstant undertryck i hela spalten vilket hindrar lukt från krypgrund och undersidan av bjälklaget att tränga in i byggnaden. Eventuell dålig lukt och skadliga emissioner evakueras ut genom spalten.

Komplexa luktproblem
Det åtgärdade huset är en villa från cirka 1970 med komplexa luktproblem. Förutom mikrobiell lukt har tryck-impregnerat virke i syllar och bärlinor spridit en påträngande lukt in i inomhusmiljön. Luktproblemen knutna till krypgrunden har varierat med årstid, väder och vind, men har skapat vantrivsel för de boende i över ett år.

– Då undersidan av bjälklaget består av eternit var det viktigt för oss att arbeta tillsammans med en utförare som har erfarenhet av och goda kunskaper inom asbestsanering, säger Andreas Kask, Klimatzonen.