2021-02-26T16:04:48+00:00 2017-07-14|

Radondosor

Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av radondosor som du kan beställa av oss via beställningsformulär nedan (ej via Kontakta oss-formulär).  Radonmätning görs i minst två månader under eldningssäsong, det vill säga mellan den 1 oktober och den 30 april.

Kontakta oss

Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast den 30 april. Det finns dosor för långtidsmätning och för korttidsmätning. Långtidsmätning som är årsmedelvärdesgrundande ska göras under minst två månader men gärna tre månader. Korttidsmätning är endast rådgivande och görs under 7-10 dagar. Korttidsmätning kan genomföras året runt.

Beställ radondosor av oss för lägenhet, radhus och villa

Testpaket och analys levereras från vår SWEDAC ackrediterade samarbetspartner Radonova. Din beställning levereras med posten från dem och vanligtvis inom 5 arbetsdagar.
Beställningsformulär öppnas i nytt fönster, vi erbjuder rabatt för dig som är medlem i Villaägarna.

Denna tjänst riktar sig till dig som är privatperson och önskar mäta radon i din privata bostad. Om du önskar beställa mätning för flera lägenheter i flerbostadshus, till exempel för en bostadsrättsförening, kontakta ditt lokala Ocab-kontor.

Beställning av dosor för långtidsmätning är stängd för denna säsong och öppnar igen den 1 oktober 2021. Dosor för korttidsmätning kan beställas året runt. 

Beställ här

Alla priserna nedan är inklusive moms, frakt och analys.

  • Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 550 kr. Extra mätdosa 165 kr
  • Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 675 kr. Extra mätdosa 200 kr

Som medlem i Villaägarna beställer du till rabatterat pris, ange ditt medlemsnummer vid beställning:

  • Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 400 kr. Extra mätdosa 143 kr
  • Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 510 kr. Extra mätdosa 175 kr

Så här gör du

När du beställer radondosor får du hem ett paket med instruktioner hur du ska göra. Ett mätpaket innehåller:

  • Radondosor i lufttät påse
  • Instruktioner hur du ska göra och var dosorna ska placeras
  • Blankett för att fylla i mätplatsuppgifter
  • Frankerat returkuvert

När du mätt klart skickar du tillbaka dosorna i returkuvertet tillsammans med ifylld blankett. Har du gjort en långtidsmätning får du mätresultatet efter ca 2 veckor på din sida i kunddatabasen. Inloggningsuppgifter står på blanketten som finns i mätpaketet.

Om det i en långtidsmätning konstaterats att värdet är över 200 bq/m3 kontaktar du Ocab för en radonbesiktning i din fastighet. Vi tar reda på var radonet kommer från och ger dig ett åtgärdsförslag med prisuppgift.

Placering och antal dosor beroende av bostadstyp

Villa / Radhus
Dosorna ska placeras i sovrum och vardagsrum. Det ska finnas minst en dosa på varje våningsplan. Finns källare som man vistas i, dvs. har sovrum eller gillestuga ska dosor placeras i källaren. Finns det bara tvättstuga, förråd eller liknande i källaren behöver man inte mäta eftersom det inte är ett boutrymme.

Lägenhet
Minst två rum i en lägenhet ska mätas. Dosorna ska placeras i sovrum och t.ex. vardagsrum. Man behöver inte mäta i våtutrymmen. Finns det flera våningsplan ska en dosa placeras på varje plan.

Fastighetsägare
Alla lägenheter som har markkontakt och inte har källare under bostaden bör mätas med minst två dosor. Dessutom bör minst en lägenhet per våningsplan och ca 20 % av alla lägenheter i varje hus mätas. Även lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt, samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt bör mätas. För mätning i flerbostadshus, kontakta ditt lokala Ocab-kontor.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..