Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast den 30 april. Det finns dosor för långtidsmätning och för korttidsmätning. Långtidsmätning som är årsmedelvärdesgrundande ska göras under minst två månader men gärna tre månader. Korttidsmätning är endast rådgivande och görs under 7-10 dagar. Korttidsmätning kan genomföras året runt.

Beställ radondosor av oss för lägenhet, radhus och villa

Testpaket och analys levereras från vår SWEDAC ackrediterade samarbetspartner Radonova. Din beställning levereras med posten från dem och vanligtvis inom 5 arbetsdagar.
Beställningsformulär öppnas i nytt fönster, vi erbjuder rabatt för dig som är medlem i Villaägarna.

Denna tjänst riktar sig till dig som är privatperson och önskar mäta radon i din privata bostad. Om du önskar beställa mätning för flera lägenheter i flerbostadshus, till exempel för en bostadsrättsförening, kontakta ditt lokala Ocab-kontor.

Sista datum för att beställa dosor för långtidsmätning denna säsong är fredag den 25 februari.

Beställ radondosor

Alla priserna nedan är inklusive moms, frakt och analys.

  • Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 578 kr. Extra mätdosa 174 kr
  • Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 710 kr. Extra mätdosa 210 kr

Som medlem i Villaägarna beställer du till rabatterat pris, ange ditt medlemsnummer vid beställning:

  • Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 420 kr. Extra mätdosa 150 kr
  • Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 536 kr. Extra mätdosa 184 kr

Så här gör du

När du beställer radondosor får du hem ett paket med instruktioner hur du ska göra. Ett mätpaket innehåller:

  • Radondosor i lufttät påse
  • Instruktioner hur du ska göra och var dosorna ska placeras
  • Blankett för att fylla i mätplatsuppgifter
  • Frankerat returkuvert

När du mätt klart skickar du tillbaka dosorna i returkuvertet tillsammans med ifylld blankett. Har du gjort en långtidsmätning får du mätresultatet efter ca 2 veckor på din sida i kunddatabasen. Inloggningsuppgifter står på blanketten som finns i mätpaketet.

Om det i en långtidsmätning konstaterats att värdet är över 200 bq/m3 kontaktar du Ocab för en radonbesiktning i din fastighet. Vi tar reda på var radonet kommer från och ger dig ett åtgärdsförslag med prisuppgift.

Placering och antal dosor beroende av bostadstyp

Villa / Radhus
Dosorna ska placeras i sovrum och vardagsrum. Det ska finnas minst en dosa på varje våningsplan. Finns källare som man vistas i, dvs. har sovrum eller gillestuga ska dosor placeras i källaren. Finns det bara tvättstuga, förråd eller liknande i källaren behöver man inte mäta eftersom det inte är ett boutrymme.

Lägenhet
Minst två rum i en lägenhet ska mätas. Dosorna ska placeras i sovrum och t.ex. vardagsrum. Man behöver inte mäta i våtutrymmen. Finns det flera våningsplan ska en dosa placeras på varje plan.

Fastighetsägare
Alla lägenheter som har markkontakt och inte har källare under bostaden bör mätas med minst två dosor. Dessutom bör minst en lägenhet per våningsplan och ca 20 % av alla lägenheter i varje hus mätas. Även lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt, samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt bör mätas. För mätning i flerbostadshus, kontakta ditt lokala Ocab-kontor.