journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Tid till livsviktig vård istället för sanering

Tid till livsviktig vård istället för sanering

Tid till livsviktig vård istället för sanering

Sedan en vecka har Ocab fått möjlighet att avlasta Region Stockholms ambulanssjukvårdare med sanering av inkommande ambulanser vid akutsjukhusen i Stockholms län. Därmed frigörs viktig tid för vårdrelaterade arbetsuppgifter för sjukvårdarna.

Saneringsstationer sattes upp inför påskhelgen och har sedan dess bemannats varje dag mellan 07.00 och 22.00. Tidigare har uppgiften att sanera ambulanserna legat hos ambulanssjukvårdarna själva, vilket inte bara ökat deras belastning och tagit tid från andra arbetsuppgifter, utan även påverkat flödet av tillgängliga ambulanser.

Som det har sett ut under den första veckan med avlastning för sanering på plats, frigörs ca 40 timmar i snitt om dagen av deras tid. Tid som kan användas till viktiga vårdrelaterade arbetsuppgifter istället. Beredskap finns även för att sanera ambulanshelikoptrar och intensivvårdsbussar.

Sanering av ambulanserna sker när de transporterat patienter med covid-19-symtom. All yta som man kan tänkas komma i kontakt med inuti ambulanserna torkas av med kem och den akutväska som följer med in vid hämtningarna behandlas.