Facebook

Publicerad den 2 juni 2021

Välkommen att ta del av vår klimatrapport för 2020

Jämfört med våra klimatdata för 2019 reducerar vi våra utsläpp samtidigt som både antal anställda och omsättning ökar. Framförallt minskar utsläppen relativt till omsättning och antal anställda vilket är mycket positivt. Under 2021 har vi även initierat en rad åtgärder för att fortsätta sänka vårt avtryck framöver.

Koncernens totala klimatpåverkan för 2020 beräknas vara 26 415 ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 21,7% i relation till omsättning jämfört med 2019, och en absolut minskning av utsläpp med 11,3% jämfört med 2019. Klimatpåverkan per anställd har reducerats med 19%, från 32,6 ton koldioxid per anställd till 26,4 ton koldioxid per anställd.

Här kan du öppna klimatrapporten i pdf eller i webbversion

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@oletergroup.se