Skadedjur Stockholm

Vi på Ocab i Stockholm hjälper dig med bekämpning och sanering av alla typer av skadedjur som till exempel vägglöss, råttor, myror och getingar. Våra skadedjurstekniker har bred kunskap och lång erfarenhet av alla typer av skadedjursbekämpning och hjälper er få kontroll och förebygga nya angrepp.

Kontakta oss

Skadedjursbekämpning
Vi erbjuder tjänster inom skadedjurskontroll i region Stockholm för företag, fastighetsbolag och förvaltare, bostadsrättsföreningar och för dig som privatperson. Oavsett vilket typ av angrepp du misstänker eller konstaterat kan vi hjälpa dig att få kontroll och slippa skadedjur i din fastighet och närhet. När du kontaktar oss börjar vi oftast med en inspektion för att veta typ och omfattning av angreppet och därefter kan vi lämna en åtgärdsplan med en kopplad kostnad. För vägglöss kan vi vid behov ta hjälp av sökhund.

Sanering efter skadedjur
Vi använder hållbara och effektiva metoder som till exempel sanering av ytor och inventarier genom värme, ånga, kyla och med icke miljöbelastande preparat för att leverera så skonsamma tjänster som möjligt. Vi hjälper också till att få helt rent efter angrepp när så behövs, det kan finnas behov av desinficering och luktsanering, eller rengöring av ytor efter lämningar av skadedjur.

Förebygg problem med skadedjur
Med rätt åtgärder kan många problem förebyggas, vi håller utbildningar för företag och verksamheter anpassade efter era behov och förutsättningar vilket ger kunskap i hur ni kan förebygga skadedjur på bästa sätt. Vi erbjuder även möjlighet att teckna avtal med oss för att både förebygga och åtgärda skadedjursproblem. Ocab Skadedjursavtal innefattar:

  • Behovsanalys, riskinventering
  • Nödvändig omfattning av utrustning för indikering av skadedjur såsom betesstationer och biologiska kontrollstationer
  • Obegränsat antal skadedjursbekämpningar som utförs på begäran av kund
  • Förebyggande inspektioner med fokus på framtida skadedjursrisker
  • Fotodokumentation vid behov
  • Grundläggande information till personalen angående skadedjursbiologi
  • Artbestämning av skadedjur
  • Årlig genomgång med resultat efter utförd riskanalys av verksamheten.

Fråga oss gärna om skadedjurssanering, skadedjursskydd och utbildningar på området, vi på Ocab i Stockholm hjälper dig hela vägen!