Facebook

Publicerad den 30 november 2018

Se över ditt brandskydd på Brandvarnarens dag

Den 1 december är det brandvarnarens dag som en påminnelse att kontrollera att dina brandvarnare fungerar som de ska. December är den månad då flest brandolyckor inträffar i svenska hem men det finns mycket du kan göra för att brandsäkra ditt hem.

Det viktigaste för brandskydd i hemmet är att du har brandvarnare som fungerar. En bra grundregel är att ha en varnare per våningsplan och minst en per 60 kvadratmeter. En tredjedel av bränder i hemmet startar i köket men för att undvika fellarm bör varnaren placeras i ett utrymme intill köket. Tänk även på att placera dem så att du kan höra dem när du sover. Brandvarnare ska placeras i taket och helst 50 centimeter från väggen. Börja med att testa dina brandvarnare och kontrollera att de är CE-märkta.

Här är ytterligare några tips vad du ska tänka på gällande brandskydd i hemmet:

• Rengör dina brandvarnare 1–2 gånger per år och testa regelbundet, gärna en gång i månaden
• I köket bör det finnas brandsläckare och brandfilt lättillgängligt
• Ha en brandsläckare per våningsplan
• Brandöva med hela familjen och bestäm utrymningsvägar

Vill du läsa mer om hur du skapar ett brandsäkert hem finns många goda råd på Brandskyddsföreningen.