Publicerad den 17 mars 2020

Rikstäckande beredskap för smittsanering

Mot bakgrund av nuvarande situation relaterat till Coronaviruset, och ett kraftigt ökat behov av smittsanering, har vi höjt vår beredskap. Detta för att på bästa sätt kunna hantera alla inkommande uppdrag, oavsett när på dygnet vi behöver leverera tjänsten.

Vi har de senaste veckorna arbetat intensivt i uppdrag relaterat till coronasmittan och ser att behovet kommer att finnas under en tid framöver. För att kunna möta efterfrågan, och samtidigt leverera en trygg och snabb service, har vi säkrat vår bemanning och våra resurser för att vara redo oavsett var och när behovet uppstår. Tack vare vår storlek och rikstäckande verksamhet har vi möjlighet att flytta resurser dit de behövs mest, i planerade uppdrag eller vid akuta situationer. När så behövs arbetar vi även planerat utanför kontorstid för att minimera störning i verksamheten oavsett om det är en skola, butikslokal, kontor eller annan miljö vi hanterar.

Vi har tydliga metodbeskrivningar att arbeta utifrån vid virussanering för att säkerställa bästa möjliga resultat, våra medarbetares säkerhet och för att förhindra vidare smittspridning. Det inkluderar allt från att använda rätt kem på korrekt sätt till kassering och uppmärkning av engångsmaterial efter utfört uppdrag.

Önskar du mer information, eller har behov av smittsanering, är du varmt välkommen att kontakta ditt närmaste Ocab-kontor så hjälper vi dig vidare.