Publicerad den 23 oktober 2020

Redovisning av klimatavtryck implementeras för varje kunduppdrag – med fokus på en hållbar verksamhet

I början av 2021 kommer vi för varje kunduppdrag som utförs inom Oleter-koncernen att kunna presentera uppdragets totala klimatpåverkan. Avtrycket kommer att redovisas direkt till våra kunder på fakturan.

Med hållbarhet som en del i vår långsiktiga strategi, är vårt övergripande mål att våra tjänster och hela verksamhet ska vara så hållbar som möjligt. Vi har därmed åtagit oss att kontinuerligt arbeta för ett mindre klimatavtryck i vår verksamhet. Genom att mäta oss själva sätter vi nu fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt avtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågan och en snabbare utveckling i hela branschen för bättre metod- och produktval.

För att skapa mätbarhet har vi initialt beräknat utsläppen för hela verksamheten och sammanställt en klimatrapport som bygger på GHG-protokollets Corporate Value Chain Standard. Idag används GHG-protokollet av tusentals företag och organisationer världen över. Den stora spridningen gör att det blir lättare för företag och branscher att beräkna sina utsläpp och att jämföra sig med varandra; vi välkomnar alla branschkollegor att jämföra sig med oss!

Vi har redan nu ett klimatavtryck för varje produkt som används för att utföra våra uppdrag, allt från drivmedel till handskar och vårt affärssystem kan därmed generera en koldioxidpåverkan för varje kunduppdrag. Redovisningen går live i januari 2021.

För mer information,  kontakta Linus Berg, Hållbarhetsansvarig Oleter Group via e-post: linus.berg@oletergroup.se

Om Oleter Group
Oleter-koncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter.