Facebook

Publicerad den 20 december 2021

Oleter Group i nytt partnerskap med Trinava Skadeservice Danmark – bildar stark nordisk aktör inom skadeservice

Oleter Group har tecknat avtal om förvärv av Trinava Skadeservice i Danmark och tar därmed nästa steg i koncernens expansion på den nordiska marknaden. Tillsammans med Frøiland Bygg Skade i Norge och Trinava formas nu ett partnerskap och en stark nordisk aktör inom skadeservice med rikstäckande verksamhet i alla tre länderna.

Trinava Skadeservice Danmark har idag ett rikstäckande erbjudande inom skadeservice och utgår från 6 orter i landet. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett ledande erbjudande för sina kunder på den danska marknaden. Som en del i Oleter Group är den gemensamma ambitionen att med grunden i bolagets befintliga solida verksamhet växa vidare på den danska marknaden.

”Vi är mycket glada över att få hälsa Trinava Skadeservice Danmark välkomna i Oleter Group! Vi har följt bolaget under en längre tid och sett att de passar mycket väl in i vår tillväxtstrategi, både vad gäller kunderbjudande och gemensamma värderingar och i vår syn på viktiga satsningar inom digital transformation för att vara en hållbar och framtidsinriktad leverantör. Att vi nu har en partner i Danmark ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår nordiska plattform och därmed arbetet med att bygga ett starkt och tilltalande erbjudande för alla våra nordiska kunder”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB.

”Det är väldigt roligt och spännande att vi nu blir en del av ett nordiskt samarbete med Oleter Group och Frøiland Bygg Skade. Tillsammans kommer vi att bygga vidare på Trinavas befintliga erbjudande där kompetens, nytänkande och pålitlighet utgör grunden i vår verksamhet och kundleverans. Jag ser fram emot möjligheterna som detta kommer att medföra, för oss och våra kunder”, säger Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark AS.

Förvärvet träder i kraft i januari 2022. Nuvarande VD Søren Holbøll kommer med sin långa erfarenhet och breda kompetens fortsätta att leda Trinava Skadeservice Danmark AS med en nystärkt organisation, bibehållet namn och med fortsatt fokus på långsiktiga kundrelationer, innovation och hög leveranskvalitet.

För mer information, kontakta
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB
tel. +46 70-546 73 70, e-post: ola.spetz@oletergroup.se

Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark A/S
tel. +45 21254171, e-post: sh@tsd.dk

Roar Smedsrud, Direktør Frøiland Bygg Skade AS
tel. +47 91865406, e-post: roar.smedsrud@fbs.no

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige, Norge och Danmark. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade AS i Norge, JT Sanering och Stahrebolaget, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder SEK.

Om Trinava Skadeservice Danmark
Trinava erbjuder rikstäckande skadeservice i Danmark och finns representerade på 6 orter. Med lång och bred erfarenhet i branschen, högt specialiserade medarbetare och med kunden i centrum erbjuds idag ledande tjänster till bland annat försäkringsbolag, privata företag och offentlig verksamhet. Bolaget har cirka 55 anställda och omsätter 50 milj. DKK.

Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS är ett hantverksföretag som specialiserat sig på sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad för försäkringsbolagens kunder i Norge. Med en tydlig kvalitetsprofil och stark lokal förankring har företaget gått från att vara en regional aktör 2015 till rikstäckande etablering med närvaro och filialkontor över hela landet. Företaget är den tredje största aktören på sitt område i Norge med över 550 anställda. År 2020 omsatte företaget 680 milj. NOK.