Publicerad den 22 september 2021

Oleter Group AB förvärvar Stahrebolaget fukt- & saneringsteknik AB

Oleter-koncernen fortsätter sin tillväxtresa och stärker sin position i Mälardalen genom förvärvet av Stahrebolaget fukt- & saneringsteknik AB inklusive dotterbolaget Carlsson & Stahre AB.

Stahrebolaget, som bildades 1974, är idag ett av Mellansveriges största saneringsföretag. Verksamheten i Mälardalen med omnejd utgår från kontoren i Eskilstuna och Nyköping. Förvärvet inkluderar även dotterbolaget Carlsson & Stahre i Enköping och totalt sysselsätter bolagen 80 medarbetare.

”Den verksamhet och position Stahrebolaget har byggt upp under snart 50 år gör dem till en ledande aktör som vi är mycket glada och stolta att få välkomna i Oleter-koncernen! Bolagen passar mycket väl in i Oleters kultur med en stark grund i det lokala engagemanget och med fokus på långsiktighet och kvalitativ service”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef, Oleter Group AB.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och vårt erbjudande på marknaden i Oleter-koncernen. Vi kommer att fortsätta vara en lokal, trygg och kvalitetsmedveten partner inom skadeservice, samtidigt som vi får tillgång till ökade resurser och möjligheten att bredda vårt erbjudande på marknaden, säger Bernhard Barkfeldt Stahre, VD Stahrebolaget.

Bolaget kommer att verka som ett fristående dotterbolag inom Oleter Group under ledning av nuvarande VD.

För mer information, kontakta:
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB, tel. 070-546 73 70
Bernhard Barkfeldt Stahre, VD Stahrebolaget fukt- & saneringsteknik AB, tel. 076-112 13 25
Urban Karlsson, VD Carlsson & Stahre AB, tel. 070-640 20 55

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige och Norge. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade AS i Norge, JT Sanering och Stahrebolaget, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder.