Publicerad den 18 augusti 2020

Ola Spetz ny VD och koncernchef för Oleter Group

Styrelsen har utsett Ola Spetz till ny VD och koncernchef för Oleter Group. Ola har varit verksam inom Ocab sedan 2009 och  innehaft rollen som VD för Ocab Norr sedan 2015.

Ola har under sin tid i Norr genomfört ett omfattande och framgångsrikt förändringsarbete och har parallellt med detta även deltagit i flera koncernövergripande projekt och känner därmed Oleterkoncernen väl.

Ola tillträder rollen direkt och efterträder Bo Ingemarson, som i tillägg till rollen som arbetande styrelseordförande för Oleterkoncernen, även varit tillförordnad VD och koncernchef sedan slutet av förra året. Bo fortsätter sin roll som styrelseordförande för Oleterkoncernen.

– En av mina uppgifter som tillförordnad var att driva rekryteringsprocessen för ny VD till Oleter och jag är tillsammans med styrelsen, mycket glad och nöjd över att kunna presentera Ola som vår nya VD och koncernchef. Med Ola får vi en mycket kompetent och erfaren ledare. Hans förändringsarbete i Norr har varit mycket framgångsrikt och utgör en bra grund för det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbete som pågår inom koncernen, säger Bo Ingemarson.

– Oleterkoncernen är mitt i en fantastiskt intressant och utmanande resa där jag fått vara med och verka och påverka. Att nu få uppdraget att ta över som VD och koncernchef ser jag därför som ett hedersuppdrag, och jag gör det med stor ödmjukhet, men även med nyfikenhet och en lust att, tillsammans med hela organisationen, fortsätta den utvecklings- och förbättringsresa vi redan påbörjat, säger Ola Spetz.

För ytterligare information och frågor vänligen kontakta:
Bo Ingemarson, Styrelseordförande, Oleter Group, tel: 070-761 92 65
Ola Spetz, VD/koncernchef Oleter Group tel: 070-546 73 70

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har Oleterkoncernen byggt upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition. År 2019 omsatte Oleter Group 1 miljard kronor och sysselsatte ca 1 000 anställda.