Publicerad den 29 augusti 2022

Ocab skapar yrkesutbildning för att tillgodose branschens ökade behov av saneringstekniker

Saneringsbranschen står inför stora utmaningar kopplat till bristen på saneringstekniker. Därför lanserar Ocab, i samverkan med OnePartnerGroup Academy, en branschutbildning för att säkra tillgång till rätt kompetens.

Initiativet till branschutbildningen grundar sig i den ökade efterfrågan av saneringsbranschens, och specifikt Ocabs, tjänster. Enligt en undersökning av bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega vittnar nio av tio tillfrågade företag att det råder brist på både utbildade och erfarna saneringstekniker. Utbildningen är ett steg i ledet att säkerställa ny kompetens till branschen då Almega-rapporten visar att majoriteten av rekryteringarna i dagsläget sker mellan konkurrerande företag.

– Detta är ett initiativ som stärker hela saneringsbranschen. Ju fler vi blir, desto fler har vi också möjlighet att hjälpa när olyckan är framme. Som saneringstekniker räddar du värden – och på så vis världen – genom att sanera, torka och återställa, i stället för att kassera, riva och bygga nytt säger Ola Spetz, Koncernchef Ocab Sverige

Utbildningen pågår under 30 veckor med start hösten 2022. Under studierna varvas praktiska och lärarledda moment. De praktiska momenten bedrivs tillsammans med Ocab där deltagarna tidigt blir en del av den dagliga verksamheten. Personerna som genomför utbildningen har 100% förväntad anställningsgrad, i första hand hos Ocab men kompetensen efterfrågas av hela branschen.

– Vi vill med denna utbildning nå ut till personer inom andra serviceyrken som är redo för förändring. I dagsläget är den allmänna kännedomen om det samhällsviktiga yrket som saneringstekniker är, väldigt låg. Jag tror att det här initiativet kommer att bidra till en bredare förståelse för yrket, säger Åsa Mårtensson, HR-chef Ocab Sverige

Utbildningen genomförs på 10 orter i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och i Västernorrlands län av utbildningsföretaget Astar tillsammans med respektive kommun. Sista anmälningsdag är 14 september.

Vid frågor kontakta följande personer

Åsa Mårtensson, Ocab på asa.martensson@oletergroup.se

Pontus Billenman, One Partner Group Academy på pontus.billenman@onepartnergroup.se