journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Ocab bryter kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning

Ocab bryter kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning

Ocab bryter kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning

Det finns ett starkt historiskt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade klimatutsläpp. Att skapa fortsatt tillväxt utan ökad miljöpåverkan är därför ett mycket viktigt mål att uppnå och i vår klimatrapport kan vi se hur långt vi har kommit i vårt omställningsarbete. Två av våra enheter, Ocab i Dalarna och Ocab i Stockholm, har under 2021 lyckats med att bryta kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning.

Framgångsreceptet för verksamheten i Dalarna har varit att ha hundra procent förnybar energi i sina fastigheter, noll procent blandat avfall och att med hjälp av laddbara fordon och dynamisk ruttplanering sänka inköpen av fossilt drivmedel med nio procent under 2021. Detta har mer än väl balanserat omsättningsökningen med tio procent.

Lars Hagbohm som är verksamhetsansvarig i Dalarna sammanfattar vad de arbetat med för att lyckas med att minska klimatbelastningen:

”Det handlar mycket om organisations- och beteendeförändring. En fukttekniker kan lämna tillbaka sanerad textiltvätt till en kund han eller hon ändå passerar i stället för att någon från saneringsavdelningen ska behöva åka dit. Användandet av VR-bilder (även så kallade 360-bilder) gör att vi kan spara många resor för arbetsledare som kan instruera och hjälpa till med problemlösning utan att åka till platsen, det löser man ofta med hjälp av tekniken på kontoret.

Vi har också säkrat bra sorteringsmöjligheter och välfungerande rutiner för att nå noll procent blandat avfall och i vår fordonspark finns ett antal laddningsbara fordon som bidrar till minskat inköp av fossilt drivmedel. Ofta går hållbarhetsfokus i linje med ekonomisk utveckling, då det i grunden handlar om hushållning. Vi ser flera områden där vi får sådana win-win lösningar och har nya mål satta för innevarande år som vi jobbar för fullt för att uppfylla.”

I Stockholm har en stor del av arbetet handlat om att förnya fordonsparken med laddbara fordon, vilket resulterade i att 25 procent av bilflottan 2021 var laddbara. Alla kontoren i regionen har också investerat i laddpunkter som drivs av förnyelsebar energi. Inköp av fossilt drivmedel har minskat med 2 procent samtidigt som Stockholm haft en mycket stark tillväxt.

Här kan du ta del av vår Klimatrapport för 2021 i sin helhet.