journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Behöver er bostadsrätts­förening en partner för att hantera skador i fastigheten?

Vi kan arbeta som hjälpande hand med jouravtal eller vara en komplett lösning utifrån era behov.

Vi på Ocab har ett fullservicekoncept där vi erbjuder allt från kontroll och analys till åtgärder och förebyggande arbete.

Kontakta oss redan idag

Styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar har stort ansvar.

Som styrelseledamot äger och företräder ni föreningens fastighet och med det följer ett stort ansvar. Styrelsens främsta uppgift som fastighetsägare är att ta hand om fastigheten och dess skötsel och styrelsen har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten och för de boendes hälsa och säkerhet. Bara att reda ut var ansvaret ligger för skador kan vara både svårt och tidskrävande och utredningsplikten ligger alltid hos styrelsen. Att kunna vända sig till en kontakt som kan ta ett helhetsansvar för att lösa eventuella problem är för många föreningar den effektivaste lösningen.

Ocab kan ansvara för allt från översyn till akuta åtgärder.

Vi arbetar idag med många bostadsrättsföreningar som behöver en heltäckande skadeservice-partner för att till exempel inventera och besiktiga våtutrymmen och därmed förebygga problem med fukt i fastighetens konstruktion. Felaktigt installerade tvättmaskiner och diskmaskiner kan enkelt åtgärdas så att risk för läckage minimeras.
Om fuktskadan redan är ett faktum kan vi även hitta orsaken och vidta rätt åtgärder. Andra vanliga uppdrag är inventering och sanering av farliga ämnen såsom asbest, PCB och radon. Uppstår något akut problem har vi även jour-verksamhet dygnet runt i hela Sverige. Hjälp och 60 års erfarenhet når er på max 1 timme när ni behöver.

Eller som helhetspartner med projektledaransvar.

Behöver ni en helhetspartner finns vi med i alla faser och kan ta projektledaransvaret vid till exempel byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner. Vi hjälper även till med inventering av fastigheter inför större renoveringar och offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Rikstäckande – Ocab har över 1200 medarbetare på fler än 50 servicecenter i Sverige.

Samarbete – Ocab samarbetar med försäkringsbolag, fastighetsbolag, industri och bostadsrättsföreningar.

Hållbarhet – Vi räddar värden med unik kompetens, modern teknik och hållbarhet som ledord.

Helhetslösningar – Totallösningar inom skadeservice: Avfuktning, sanering, skadeutredning, jour.

Certifierade – Kompetens, erfarenhet och utrustning för alla skadetyper.

Några av de tjänster vi kan hjälpa er med

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    I och med att du skickar in formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter sparas av oss och att vi får kontakta dig i ärendet.