journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Nya platskontor och ökad servicegrad i Norrbotten, Skåne, Blekinge, Småland, Värmland och Mälardalen

Nya platskontor och ökad servicegrad i Norrbotten, Skåne, Blekinge, Småland, Värmland och Mälardalen

Nya platskontor och ökad servicegrad i Norrbotten, Skåne, Blekinge, Småland, Värmland och Mälardalen

Att finnas rikstäckande och nära våra kunder är en av Ocabs unika styrkor. Med varje platskontor ökar vi tillgänglighet och service, vilket har ett extra stort värde vid akuta skadeärenden. Att snabbt vara på plats för att kunna bedöma och vidta rätt åtgärder är också en hållbarhetsfråga då vi sparar på miljön och befintliga resurser när mer kan räddas i varje skada.

Under hösten blev Stahrebolaget fukt- & saneringsteknik en del av Ocab vilket dels satt oss på kartan i Eskilstuna och Nyköping samtidigt som vi ökade personalstyrkan med 80 medarbetare. I Småland/Blekinge tillkom JT Sanering och stärkte upp i regionen med 70 medarbetare.

Den lokala servicegraden är under kontinuerlig utveckling och i Kristianstad finns Ocab snart på plats i nya lokaler med utrymme att växa vidare tillsammans med spolbilsverksamheten och i Värmland bygger vi ut vårt team med basen i Karlstad. Under våren öppnar även ett nytt Ocab-kontor i Boden för att möta utvecklingen i regionen.

Vi ser fram emot att bygga vidare på en närmare kundleverans i hela landet, välkommen att kontakta ditt lokala Ocab-kontor!