Facebook

Publicerad den 5 maj 2021

Ny hållbarhetspolicy antagen

Inom Ocab och koncernen har vi höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla det. I mars 2021 antogs därför en ny hållbarhetspolicy som inkluderar all verksamhet inom koncernen. Vi har samtidigt påbörjat den interna implementeringen av policyn och vad den innebär för oss.

Vår ambition är att vara en medveten och ansvarstagande part på marknaden tillsammans med våra kunder och leverantörer. Genom att beskriva hur vi ska arbeta med alla aspekter inom hållbarhet, ska policyn underlätta styrning och beslutsfattande i våra verksamheter.

Välkommen att del av vår hållbarhetspolicy i bifogad pdf.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@ocab.se