Publicerad den 10 juni 2022

Miljösanering hett ämne för räddningstjänsten

Genom Jönköping och längs Vätterns rand går E4 med ett ständigt transportflöde. Trafikintensiteten och riskerna för mark och vatten har gjort att Ocab här har specialsatsat för att kunna begränsa och hantera miljöskador. Och insatserna behövs. Förra året gjorde Ocab-kontoret 21 utryckningar till olika oljeskador, på E4 och andra vägar.

En olycka händer tyvärr alltför lätt och kan få stora konsekvenser. I Jönköping står Ocabs jourbuss i ständig beredskap för att snabbt kunna vara på plats för att hjälpa Räddningstjänsten begränsa miljöskador efter trafikolyckor.

Miljö högt upp
SOS Alarm har numera en ny instruktion och larmar alltid en restvärdesledare genom ett app-system när det finns värden att rädda. Restvärdesledaren, som oftast är ett brandbefäl, samordnar insatserna efter en skada på uppdrag av försäkringsbolagen. Miljö är högt prioriterat. Sker utsläpp gäller det att förhindra ytterligare skador och åtgärda det som redan skett.

För att visa den kompetens, teknik och utrustning som finns arrangerade Ocab sin första Miljöskadedag i Jönköping. Restvärdesledare, Räddningstjänster, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Länsstyrelse välkomnades för att ta del av de möjligheter som Ocab med samarbetspartners kan erbjuda.

Snabba ryck
När lastbilen står i diket och diesel läcker ut ur tankarna ner mot Sveriges näst största sjö, då gäller det att vara med. Samhällskostnaden varje timme när trafiken står stilla på E4 uppskattas till någonstans mellan 800 000 kr och en miljon. Ocab har laddat upp med en färdigpackad jourbuss för miljöskador som alltid står i beredskap. Här finns absorberingsmedel, läns för olika sorters vattendrag och annan utrustning som drönare för att från luften se omfattningen av en läcka och PDI-instrument för att kunna mäta halten av flyktiga organiska kolväten. I beredskap står också både båt och fyrhjuling för att ta sig fram i all möjlig terräng.

Stort intresse
Micael Carlsson är restvärdesledare och tillika räddningschef i Eksjö. Tillsammans med kollegan brandmästare Bernt Westerström var han en av 60 besökare under Miljöskadedagen.

– Det är på grund av miljöskador som vi är här. Vi vill se vilken utrustning som finns och var det finns muskler att hämta. Räddningstjänsten kan göra det mest akuta, men är det större skador krävs externa entreprenörer och kanske specialutrustning.

Micael Carlsson har jobbat som restvärdesledare i 25 år och noterar att antalet uppdrag nu ökar markant, upp med 48 procent enligt tidningen BrandSäkert.

– Mycket av vårt arbete inom Räddningstjänsten handlar om miljö, exempelvis hur vi kan använda skum och släckvatten, säger brandmästare Bernt Westerström i Eksjö.

– Vi är här för att titta på den utrustning som visas. Det är bra att veta vad som finns, säger Andreas Bengtsson på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Jönköping som blir tillsynsmyndighet när det inträffat en miljöskada.

Stefan Berg, Ocab Jönköping, lanserade en ny Miljöskadedag för att visa hur man lagt upp verksamheten för att snabbt kunna begränsa och hantera miljöskador.

Jourbussarna står alltid färdigpackade och redo för olika typer av skador

Klara för sanering av miljöskador. All utrustning står i beredskap, visar Nicklas Berg och Robert Berg, Ocab Jönköping.