2021-04-01T08:15:22+00:00 2021-04-01|

Sommarstugelukt

Så hanterar du dålig lukt i fritidshuset

På våren gör många svenskar säsongens första besök i sommarstugorna. För de allra flesta innebär det en efterlängtad paus från vardagen men det kan också innebära otrevliga överraskningar.

Om stugan varit igenbommad under vinterhalvåret är det inte ovanligt att man möts av en unken och dålig lukt, som till och med sätter sig i kläder och textilier. Det kan innebära att tjusningen med hela stugvistelsen kommer av sig, så vad kan man göra åt det?

Börja med att vädra ordentligt
Unken lukt i sommarstugan behöver inte bero på mögel eller fuktskada. Det är vanligt att äldre stugor med äldre byggnadsmaterial har en viss lukt, som blir särskilt framträdande när stugan varit kallställd och ventilationen (som ofta sker med självdrag) fungerat sämre. Det finns åtgärder du själv kan vidta och som kan avhjälpa problemet:

  • Vädra ut stugan ordentligt
  • Öppna upp spjäll och ventiler så att självdraget fungerar
  • Slå på värmen inomhus
  • Häng ut textilier som till exempel mattor och gardiner på vädring i solen
  • Om du har indraget vatten, spola rören. Viss lukt kan försvinna eftersom man vid spolning fyller på vattenlåsen och minskar eventuella avloppslukter

Lukt kan vara ett symptom på en fuktskada
Lukter kan ibland vara symptom på fuktskador. Det är vanligt att fritidshus står på en äldre torpargrund, krypgrund eller betongplatta där risken för fuktskador är förhöjd. Jordkällare- eller mögellukt, ofta från golvlister eller väggar, kan då vara ett vanligt symptom på en pågående fuktskada i golvet.

Är sommarstugan byggd före 1980 kan lukten ibland kopplas till rötskyddsmedel. Det kan återfinnas i virke monterat i både vägg- och golv, och var vanligt under 1960- och 1970-talet. Idag vet man emellertid att det kan börja lukta och ställa till med besvär i inomhusmiljön.

Viktigt att utreda vad som luktar
Att klarlägga varför en lukt förekommer kan vara svårt, men det kan också vara viktigt. En lukt som inte ger med sig kan nämligen vara ett symptom på ett byggnadsproblem som kan behöva uppmärksamhet. Eftersom lukter kan vara komplexa att utreda kan det vara skönt att få hjälp med problemet.

På Ocab har vi lång erfarenhet av hantering av lukter och andra byggnadsrelaterade skador. Vi undersöker inomhusmiljön med allt från enklare okulära undersökningar till fuktmätningar och djupare material- och luftanalyser. Efter utredningen får du svar på vad som orsakar lukten och förslag på hur du kan komma till rätta med problemet.