journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Inledande utredning av inomhusmiljö i byggnader där man upplever besvär

En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften; att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag.
I denna inledande utredning ingår: Arbetstid på plats upp till 4 timmar, restid och reskostnader för ett besök inom ett avstånd på 20 km enkel resa, arbetstid för rapportskrivning samt en skriven rapport för den aktuella undersökningen.

Exempel på moment som ingår i tjänsten

 • Eventuella konstruktionsingrepp i byggnadskonstruktioner
 • Subjektiv registrering av okulära intryck
 • Luktanalys på luktneutral plats av eventuella uttagna materialprover
 • Mätning med för objektet rätt tekniska mätinstrument
 • Fotodokumentation
 • Sammanställning i rapportform med åtgärdsförslag

Pris: 14.900 kr inkl moms*
(11.920 kr ex moms)

*Resväg max 40 km tur och retur med bil beräknat från närmaste kontor ingår, trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer.
Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.
Eventuella analysprover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.
Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.

När är det lämpligt att beställa denna tjänst?

 • Om du upplever att du mår dåligt när du vistas i bostaden/lokalen och får något av nedanstående symptom:
 • Irritation i ögon, näsa och hals
 • Hudrodnad
 • Mental trötthet
 • Huvudvärk
 • Ofta förekommande luftvägsinfektioner och hosta
 • Heshet, pipande andning och ospecifik överkänslighet
 • Illamående och yrselkänslor

Så här fungerar det att beställa våra tjänster online!

BOKA

Boka tjänsten online till fast pris

ARBETET GENOMFÖRS

Vi tar hand om hela arbetet enligt tjänstebeskrivning

FIXAT OCH KLART

När arbetet är färdigt skickar vi en faktura till dig

Beställ inledande inomhusmiljöutredning

  När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.