Facebook

Publicerad den 4 december 2020

Här river vi för återbruk och återvinning – och för framtiden

Nu lyfter Ocab ut ton efter ton av trä, klinker och plast från det 13 våningar höga Focushuset i centrala Malmberget. Fastigheten som varit blickfång i samhället i snart 60 år rivs nu som en del av den stora samhällsomvandlingen. Hela Malmberget flyttar en mil söderut till andra sidan av Gällivare. Ett hållbart projekt där vi arbetar för att återanvända och återvinna material från huset.

– Samhällsomvandlingen har pågått under flera år och kommer att pågå i 15 år till, säger Madeleine Tjärnlund, platschef på Ocab i Gällivare/Malmberget. Med Focushuset blir den väldigt märkbar. Ocab har etablerat sig starkt för att kunna bidra med kompetens kring sanering och selektivrivning. Den behövs. Ocab har redan gjort miljöinventeringar och asbestsanering, hjälpt till med att flytta hus, hjälpt till med mögelproblematik och utfört selektivrivningar. Och arbetet växer.

Miljösanerar och återvinner
Beställaren LKAB vill få bort miljö- och hälsofarliga ämnen som asbest och PCB samt har önskemål om att så mycket material som möjligt kan gå till återbruk när fastigheterna rivs.

– I Focushuset sorterar vi upp allting och arbetar för att ta vara på material. Återbruk om möjligt och återvinning, vi säljer allt material som går att avyttra för att minimera deponibehovet, berättar Madeleine Tjärnlund.

Tusentals skåpluckor och rörböjar
Utflyttningen från Focushuset och Focuslängan startade i början av året. Totalt handlar det om 8 000 kvadratmeter.

– 190 lägenheter, ett missionshus som finns på baksidan av Focushuset samt en gigantisk källare under allt. Arbetet kan också beskrivas som att det i källaren finns 1 600 rörböjar som måste saneras, att alla skyltfönster på bottenvåningen är omringade av asbest, att det finns 190 lägenhetskök och lika många badrum som ska saneras och rivas. Antalet skåpluckor (1 249 st), elkontakter och handfat är räknade. Åtgärdslistan är lång.

Mycket jobb på kort tid
– Vi fick uppdraget att selektivriva i somras och det ska vara klart i januari 2021. Fasaden har börjat släppa puts och det är inte bra att fastigheten står en vinter utan värme. Därför är det mycket jobb på kort tid som vi måste klara, säger Madeleine Tjärnlund.

Madeleine tog höjd för alla eventuella svårigheter redan när hon arbetade fram Ocabs anbud. Med en plan för kvalitet och miljö och en projektplan med tänkbara risker specificerade fanns även en lösning för att möta eventuella problem. Ett exempel: Hur ska man kunna ta ut allt avfall från fastigheten? Den ursprungliga hisskapaciteten i Focushuset skulle inte räcka särskilt långt. Noggrann planering samt en kraftfull backup gör att det pågående arbetet löper tryggt enligt tidplan.

– Inom Ocab hjälps vi åt och vi tar in resurser från hela Norr – Skellefteå, Umeå, Piteå och Luleå, ja hela Sverige om det behövs. Det är en styrka! En samhällsomvandling som den här är det annars omöjligt att vara bemannad för. Vi har helt enkelt en otroligt bra personal som gör ett fantastiskt jobb, konstaterar Madeleine Tjärnlund.

Snabb expansion
Ocab etablerades i Gällivare för tre år sedan. Madeleine har varit med sedan start, först som arbetsledare och sedan två år som platschef. Hon har fått uppleva en snabb expansion. Från fem medarbetare till i dag 25 med inhyrd personal. Och behoven växer ständigt. Varje dag pågår arbetet för att ge plats för morgondagens gruva och skapa ett nytt samhälle.

– Vi är tacksamma för att få vara en del i samhällsomvandlingen. Det är en fantastisk utmaning. Och när vi lämnat slutdokumentationen för Focushuset, då kommer det att kännas extra skönt att ha gått i mål med vårt största projekt hittills.

Madeleine Tjärnlund, platschef Ocab Gällivare