journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Energi

Mål 2024: 100% förnybar el

Ett av de viktigaste redskapen för att minska utsläppen globalt är gå över till att använda förnybar energi så fort som möjligt. I Sverige har vi goda förutsättningar att påskynda denna utveckling och vi har därför satt mål om att redan 2024 använda 100% förnybar el i alla våra lokaler. 2020 var andelen förnybar energi 80% av den totala elförbrukningen medan den 2021 var 97%.

Initiativ
– Säkerställa att vi enbart handlar grön energi till våra lokaler samt att försöka påverka valet av energikälla där vi själva inte har rådighet över avtalet
– Energikartläggning i Sverige under 2022 för att energieffektivisera våra lokaler

Utmaningar
– Ocab har i enstaka fall ingen rådighet över elavtalet, avtalen ägs då av fastighetsägaren själv
– Fastighetsägare har valt att inte lämna in energikälla på återfråga