journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Är du orolig för att du har fuktskador eller vattenskador?

Vi börjar alltid med att utreda eventuella fuktproblem.

Vi på Ocab löser dina fuktproblem. Vi har lång erfarenhet av både akuta vattenskador och fuktskador som uppstått under tid.

Kontakta oss redan idag

En fuktkontroll visar om du har problem.

När du misstänker fukt är fuktkontroll ett första enklare steg för att få veta om det finns ett fuktproblem. När vi gör en fuktkontroll besiktigar och mäter vi fukthalten och status på konstruktionen. Vi har mångårig erfarenhet av fuktkontroller och tekniker med gedigen utbildning och kunskap om både byggkonstruktioner och hur olika material reagerar på fukt. Efter fuktkontrollen får du ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag.

En fuktutredning tar reda på orsaken när du har konstaterat fuktproblem.

Innan man gör en fuktutredning har man konstaterat att det finns fukt. Utredningen syftar till att ta reda på orsaken, hur mycket som är skadat och vad som behövs för att åtgärda problemet.

Det är inte alltid enkelt att hitta orsaken till problemet. Vi har en rejäl verktygslåda med olika mätmetoder. Vi är självklart auktoriserade för alla typer av mätningar i luft och alla olika typer av bakomliggande material.

En fuktutredning resulterar i en komplett dokumentation med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen och förhindra att de återuppstår.

Din bästa åtgärd är att förebygga innan något händer.

Självklart är det billigare att förebygga fukt- och vattenskador. Vi kan ge dig råd vid nybyggnation eller renovering för att minimerar riskerna för fuktskador.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om fukt- och vattenskador