Facebook

Publicerad den 1 oktober 2018

När bör man mäta radon i sin fastighet?

Idag den 1 oktober startar mätsäsongen för radon. En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april för att få ett säkert resultat.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar och mätningen sker enkelt med hjälp av radondosor.

Du bör mäta radon om du
1, köper hus eller bygger ett nytt hus
2, bygger om eller till ditt hus
3. ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
4, om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon
5, om du vet eller misstänker att huset är byggt med blåbetong

I somras återinfördes stödet vid radonsanering av egnahem och en förutsättning för att kunna ansöka om radonbidrag är att genomföra en långtidsmätning först för att säkerställa fastighetens radonhalt. Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Bidraget kan sökas för 50% av kostnaden upp till 50 000 kr. Det maximala radonbidraget är med andra ord 25 000 kr.

Läs mer om hur man mäter radon och beställ mätpaket här