journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

CDO rekryterad för att leda satsningen på smarta digitala tjänster

CDO rekryterad för att leda satsningen på smarta digitala tjänster

CDO rekryterad för att leda satsningen på smarta digitala tjänster

Oleter Group är ett av de snabbast växande nordiska bolagen inom PDR-branschen (Property Damage Restoration). En av pelarna i denna tillväxt är satsningen på att utveckla digitala tjänster som håller samman alla parter i en fastighetskada.

Brand- och fuktskador får stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i många led. Varje år orsakar bara vattenskador kostnader för över 4 miljarder. Vi arbetar för att det ska bli enklare, billigare, snabbare och mer miljövänligt att åtgärda en fastighetsskada. Vi vill hjälpa fastighetsägaren att proaktivt förebygga uppkomsten av skador, men även se till att det blir så smidigt och effektivt som möjligt för alla inblandade när olyckan varit framme, säger Daniel Teclemariam, nytillträdd Chief Digital Officer i koncernen.

När en skada uppstår blir ofta flera olika aktörer och parter involverade och samverkan och kommunikation dem emellan är inte alltid god. Fastighetsägaren eller boende kan ha svårt att att få relevant information och förstå vad som händer i skadehanteringen, samtidigt som försäkringsbolagen är beroende av olika entreprenörers tillgänglighet, vilket har stor påverkan på kostnader och hur nöjda deras kunder blir i slutändan. Ur vårt perspektiv så ser vi ofta att det finns effektivare sätt att åtgärda en skada, men det kräver rätt expertis i ett tidigt skede, fortsätter Daniel.

Med digitala tjänster som håller samman hela skeendet och underlättar kommunikation och datadrivna beslut, kan vi skapa en sammanhållande kraft som ser till alla parters intressen.

Daniel har 20-årig erfarenhet av att leda satsningar på tillväxt och lönsamhet genom digitala tjänster i large-cap bolag och från flertalet branscher som fastighet- och byggbranschen, automotive och bank/finans.

Vi planerar att lansera ett antal digitala erbjudanden för att både underlätta hanteringen av fastighetsskador, men också för att proaktivt förebygga dem. Jag ser fram emot att kunna berätta mer om detta inom kort, avslutar Daniel.

För mer information, kontakta
Daniel Teclemariam, CDO Oleter Group, tel. 073-051 00 48
Ola Spetz, Koncernchef Oleter Group, tel. 070-546 73 70

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2021 omsatte Oleter Group 2,3 miljarder SEK och sysselsatte 2100 anställda inom bolagen Ocab, Stahrebolagen, JT Sanering, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea i Sverige samt Frøiland Bygg Skade AS i Norge och Trinava Skadeservice i Danmark.