Publicerad den 20 februari 2020

Beredskap för stigande vattennivåer och råd vid översvämning

SVTs lokala nyheter i Jönköping träffade idag Stefan Berg på Ocab i Jönköping med anledning av höga flöden, översvämningar och utfärdade varningar om stigande vattennivåer i Jönköpings län. Klicka här för att se inslaget där han berättar hur vi jobbar och höjer beredskapen, samt mer om läget på plats just nu.

Det är inte bara i Jönköpings med omnejd det är ovanliga höga vattennivåer just nu, så Stefans råd om vad du själv kan göra för att skydda ägodelar kan komma väl till pass även på annat håll i landet. Se dem här.