journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Avfuktning i bergrum för framtida biobränsle

Avfuktning i bergrum för framtida biobränsle

Avfuktning i bergrum för framtida biobränsle

Under några veckor har Ocab haft ett spännande avfuktningsprojekt på Lidingö i anslutning till Käppalaverket. Med hjälp av två mobila adsorptionsavfuktare anpassade för större och krävande jobb, sänks den relativa fuktigheten i en betonggjutning, i verkets nya rötkammare.

På platsen finns idag två rötkammare där slam från reningen av avloppsvattnet rötas och förädlas till biogas. Nu byggs ytterligare en rötkammare och som de andra två är den nedsprängd i berget. Ovan mark ser man bara locket som ligger över kammaren med teknikhuset byggt ovanpå.

För tre veckor sedan då Ocab påbörjade jobbet rann vattnet utefter betonggjutningen, som är själva skarven mellan bergrummet och locket. Ytskiktet i betongen behöver ha en relativ fuktighet om max 97% för att kunna behandlas med primer och därefter tätas med polyuretan. Innan avfuktningen kunde påbörjades, drog Ocab ner 300 meter spirorör i kammaren för att leda bort våtluft.

Två högeffektiva adsorptionsavfuktare på släp har använts för att torka upp betongen tillräckligt för att möjliggöra tätningen och materialprov har tagits med hjälp av skylift. Bergrummet är 39 meter från golv till tak och ca 23 meter i diameter. Den nya rötkammaren kommer att producera biogas till bussar i lokaltrafiken och beräknas att tas i drift under 2019.

Käppalaverket är en kretsloppsanläggning där uppgiften är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. En av restprodukterna vid rening är biogas. Från rötkamrarna går biogasen vidare till verkets fordonsgasanläggning där den förädlas till fordonsgaskvalitet och levereras därefter till SL:s bussdepåer. De två befintliga två rötkammare togs i drift 1969 och producerar tillsammans 6,5 miljoner kubikmeter rågas. Förädlad räcker det i dagsläget till drift av ungefär 100 SL-bussar.

300 m spirorör drogs ner

Materialprovtagning

Ovan mark syns bara locket, där teknikhuset byggs.