journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

98 % lägre klimatbelastning med rätt avfuktningsmetod

98 % lägre klimatbelastning med rätt avfuktningsmetod

98 % lägre klimatbelastning med rätt avfuktningsmetod

Att initiera rätt åtgärd i rätt tid vid en skada kan ge stora besparingar – både miljö- och kostnadsmässiga. En förutsättning är att snabbt vara på plats med rätt kompetens för att bedöma vilka möjligheter som finns för att nå bästa resultat.

I ett uppdrag som vi nyligen avslutade kunde vi genom en snabb jourinsats i kombination med avfuktningskompetens se att klimatbesparingen landade på 98 %. En natt mot en lördag i november fick Ocabs jour ett samtal från en restvärdesledare gällande ett vattenrör som gått sönder i gatan. Det orsakade inte bara översvämning ute på gatan utan även i en intilliggande fastighet där 30 cm vatten stod i bottenvåningen. Jourteamet var snabbt på plats för att påbörja det akuta arbetet med att frigöra fastighetens fasad från vatten för att därefter kunna sanera i fastigheten.

– Ju längre fritt vatten får ligga i kontakt med konstruktionen, desto större är risken för invändiga fuktskador. När vattnet hade pumpats bort både utvändigt och invändigt, installerade jouren avfuktare och cirkulationsfläktar. Redan under helgen lämnade de över all information om skadan och vilka värden som fanns att rädda till avfuktningsavdelningen. På så sätt kunde vi förbereda vårt arbete och inleda fuktskadebesiktning direkt på måndagen, berättar Jonathan Janson, Avdelningschef Avfuktning på Ocab i Stockholm.

Efter att ha kartlagt följdskadorna gjordes bedömningen att det fanns en mycket god möjlighet att rädda samtliga gipsväggar och våtrum som skadats genom en riktad avfuktningsinsats; hål borras i ytskiktet för att trycka in torrluft och samtidigt suga ut den våta luften. Genom att använda den här metoden kan man avfukta utan att behöva riva ytskikt och i bakomliggande konstruktion, vilket sparar både tid och resurser.

– Vi utförde fuktmätningar kontinuerligt under avfuktningen och efter cirka 3 veckor uppmättes godkända fuktvärden i samtliga väggar. För att säkerställa att vattnet inte varit kontaminerat och orsakat mikrobiell påväxt, togs även prover av väggar och material som skickades till analys, säger Jonathan Janson.

Metodval och åtgärder i skadan resulterade i att samtliga 500 löpmeter vägg innehållande gips, OSB-skiva och mineralull, kunde avfuktas i stället för att rivas. Det motsvarar 250 kvadratmeter väggyta som därmed inte behövde rivas och återställas; vid rivning hade 0,5 meter av väggarna från golvnivå behövt tas ner. I fastigheten fanns även fem nyrenoverade våtrum á 9 kvadratmeter som samtliga kunde räddas på samma sätt, vilket står för den största kostnadsbesparingen i uppdraget.

Vi vill lyfta fram möjligheterna till stora miljö- och kostnadsbesparingar som snabba insatser, rätt kompetens och metodval kan ge. Det här projektet resulterade alltså i 98 % lägre miljöbelastning och 83 % lägre kostnader i jämförelse med alternativet att riva och återställa fastighetens väggar och våtrum.

Våra beräkningar bygger på miljövarudeklarationer och är tredjepartsverifierat. Sedan i januari 2021 redovisar vi Co2-avtryck på varje kundfaktura för att transparent visa vår klimatbelastning i varje projekt. Vi utvecklar nu vårt miljökalkylverktyg för att framöver även kunna visa de besparingar vi kan göra genom resurseffektiva metodval.

Läs om mer om hur vi arbetar för att minska klimatbelastningen i vår verksamhet och uppdrag:

Vissa föremål kan inte ersättas – men de kan återställas

Specialtvätt räddar lösöre – mer kan saneras i stället för att kasseras

Minska klimatpåverkan genom att avfukta och sanera i stället för att riva