Facebook

Publicerad den 9 september 2020

6000 timmar frigjordes för ambulanssjukvården

I förra veckan avslutades det uppdrag Ocab haft på Stockholms läns akutsjukhus med att sanera inkommande ambulanser på akutmottagningarna. Ett uppdrag och samarbete för och med AISAB, som snabbt kunde startas upp i påskas, med målet att frigöra tid för ambulanssjukvårdarna och ge en säker smittsanering av ambulanser vid misstänkt covid-19 smitta.

Vi har under dessa knappa 5 månader utfört 1 578 arbetspass fördelat på 7 ambulansintag från Södertälje till Norrtälje och sanerat 12 767 ambulanser, 22 helikoptrar och 137 intensivvårdsbussar.

Detta har sammantaget frigjort ca 6 000 timmar för ambulanssjukvårdarna, tid som de har kunnat lägga på livsviktig vård istället för sanering.

Trycket på ambulanspersonalen har lättat den senaste tiden vilket är glädjande och det betyder att vi nu har avvecklat saneringsstationerna i ambulansintagen. Det har varit ett mycket speciellt och viktigt uppdrag i en speciell tid som också skapat ett stort engagemang hos våra medarbetare. Från Ocab vill vi rikta ett stort och varmt tack för ett fantastiskt samarbete till AISAB, Falck och all vård- och ambulanspersonal som vi har haft förmånen att få arbeta tillsammans med!