journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

5 tips för att skydda ägodelar och fastighet vid översvämning

5 tips för att skydda ägodelar och fastighet vid översvämning

Skydda dig mot översvämning i sommar

Sommaren 2018 minns vi mest för värmen och det fina vädret, men runt om i landet drabbades många av skyfall och kraftiga regn med översvämning som följd. Om du bor i hus med källare eller i lägenhet med förråd i källaren kan det vara bra att se över hur och vad som förvaras där inför sommaren.

Varje år drabbas många fastigheter av översvämning när varma sommarveckor följs av skyfall. Man kan göra en hel del för att minska risken för översvämning men att helt eliminera risken är tyvärr inte möjligt. Många av oss har saker och minnen som förvaras i källare, saker som inte går att ersätta med försäkring eller annan ekonomisk ersättning.

Gabriel Willsund är vår platschef i Oskarshamn. Förra sommaren besiktigade han många översvämmade källare och särskilt drabbat i hans verksamhetsområde var Västervik kommuns norra delar – Ocab sanerade ett 50-tal fastigheter här efter ett skyfall i slutet av augusti då en dygnsnederbörd på 91,8 millimeter uppmättes.

– På en del ställen var det upp till en meter vatten, till och med 120 centimeter på de värst drabbade fastigheterna. Med de mängderna vatten finns förstås en stor risk att lösöre som förvaras förstörs, men det som kan räddas kan vi ta hand om och sanera och/eller magasinera under avfuktning och återställning.

Gabriels råd till fastighetsägare:

  • Rensa, släng och sälj föremål med jämna mellanrum som förvaras i källaren
  • Ha inte prylar direkt på golvet, ha dem gärna på en hylla i stället
  • Ha så lite organiska material som möjligt, exempelvis trä. Satsa i stället på betong
  • Kolla över alla rör och avlopp samt se till att dräneringen fungerar som den ska
  • Ha fastigheten försäkrad om du skulle råka ut för översvämning