Radonmätning

Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast 30/4. Det finns dosor för långtidsmätning och för korttidsmätning. Långtidsmätning som är årsmedelvärdesgrundande ska göras under minst 2 månader men gärna 3 månader. Korttidsmätning är endast rådgivande och görs under 7-10 dagar.

Beställ radondosor av oss

  • Mätpaket med 2 mätdosor för långtidsmätning 475 kr.
  • Extra mätdosa för långtidsmätning 125 kr.
  • Mätpaket med 2 mätdosor för korttidsmätning (7 dagar) 525 kr.
  • Extra mätdosa för korttidsmätning 135 kr.

Som medlem i Villaägarna betalar du:

  • Mätpaket med 2 mätdosor för långtidsmätning 305 kr.
  • Extra mätdosa för långtidsmätning 105 kr.
  • Mätpaket med 2 mätdosor för korttidsmätning (7 dagar) 335 kr.
  • Extra mätdosa för korttidsmätning 125 kr.

Priserna är inklusive moms, frakt och analys.


När du beställer radondosor får du hem ett paket med instruktioner hur du ska göra.

Ett mätpaket innehåller;
Radondosor i lufttät påse
Instruktioner hur du ska göra och var dosorna ska placeras
Blankett för att fylla i mätplatsuppgifter
Frankerat returkuvert

Villa
Dosorna ska placeras i sovrum och vardagsrum. Det ska finnas minst en dosa på varje våningsplan. Finns källare som man vistas i, dvs. har sovrum eller gillestuga ska dosor placeras i källaren. Finns det bara tvättstuga, förråd eller liknande i källaren behöver man inte mäta eftersom det inte är ett boutrymme.

Lägenhet
Minst två rum per lägenhet ska mätas. Dosorna ska placeras i sovrum och t.ex. vardagsrum. Man behöver inte mäta i våtutrymmen. Finns det flera våningsplan ska en dosa placeras på varje plan.

Fastighetsägare
Alla lägenheter som har markkontakt och inte har källare under bostaden bör mätas med minst två dosor. Dessutom bör minst en lägenhet per våningsplan och ca 20 % av alla lägenheter i varje hus mätas. Finns det lägenheter nära schakt som går vertikalt genom fastigheten bör man mäta även i dessa lägenheter.

Analysrapport

När du mätt klart skickar du tillbaka dosorna i returkuvertet tillsammans med ifylld blankett. Har du gjort en långtidsmätning får du mätresultatet med posten efter ca 2 veckor. Du kan också logga in i kunddatabasen för att se resultatet. Inloggningsuppgifter står på blanketten som finns i mätpaketet.

Vad händer sedan?

Om det i en långtidsmätning konstaterats att värdet är över 200 bq/m3 kontaktar du Ocab och vi utför en radonbesiktning i din fastighet. Vi tar reda på var radonet kommer från och ger dig ett åtgärdsförslag med prisuppgift.

 

Just nu kan du inte beställa radondosor eftersom det inte är mätsäsong, Välkommen tillbaka i höst för beställning.