Inomhusmiljö – utredning

Inledande utredning av inomhusmiljö med arbetstid på plats upp till 4 timmar med bl.a. okulär besiktning, eventuella konstruktionsingrepp i byggnadskonstruktioner, provtagning, teknisk mätning, fotodokumentation och rapportering.

14 900.00kr
Varav moms: 2 980.00kr

När är det lämpligt att beställa denna tjänst?

Om du upplever att du mår dåligt när du vistas i bostaden/lokalen och har något av nedanstående symptom:
 • Irritation i ögon, näsa och hals
 • Hudrodnad
 • Mental trötthet
 • Huvudvärk
 • Ofta förekommande luftvägsinfektioner och hosta
 • Heshet, pipande andning och ospecifik överkänslighet
 • Illamående och yrselkänslor

Beskrivning

Exempel på moment som ingår i en inomhusutredning*:

 • Inledande inomhusutredning där man upplever besvär
 • Subjektiv registrering av okulära intryck
 • Luktanalys på luktneutral plats av eventuella uttagna materialprover
 • Eventuella konstruktionsingrepp i byggnadskonstruktioner**
 • Vid behov – analys av material på externt laboratorium***
 • Mätning med för objektet rätt tekniska mätinstrument
 • Fotodokumentation
 • Sammanställning i rapportform med förslag på vidare åtgärd

*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer. Milersättning för överstigande avstånd f.n. 2,80 kr/km.

Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.

**Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.

***Eventuella analysprover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.

För att få en fullgod och representativa utredning av vind, krypgrund och/eller luktutredningar i bodel skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

Artikelnummer: 12003