2018-04-11T08:28:07+00:00 2017-07-13|

Vind och krypgrund

Fuktig miljö i ett hus är en grogrund för mögelangrepp, röta och i extrema fall äkta hussvamp. Genom att förebygga och åtgärda fuktproblem på vinden och krypgrunden tryggar du värdet i ditt hus.