Vi hjälper både villaägare och större fastighetsägare att kontrollera, utreda och lösa eventuella fuktproblem, tryggt och effektivt. Fukt och fuktskador kan uppstå av många olika orsaker, från läckande kranar till skadad dränering eller bristande ventilation.

Oavsett orsak är det bästa och billigaste givetvis att åtgärda eventuella fuktproblem innan skadan är skedd, till att börja med genom en fuktkontroll eller fuktutredning som visar om det finns fukt och var den finns.

Fuktkontroll visar om det finns fukt
När du misstänker fukt är fuktkontroll ett första enklare steg för att få veta om det finns ett fuktproblem. När vi gör en fuktkontroll besiktigar och mäter vi fukthalten och status på konstruktionen. Vi har mångårig erfarenhet av fuktkontroller och tekniker med gedigen utbildning och kunskap om både byggkonstruktioner och hur olika material reagerar på fukt. Efter fuktkontrollen får du ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag.

Fuktutredning går på djupet med orsaken
Fuktutredningar är mer detaljerade än fuktkontroller och innebär att vi gör en noggrann undersökning av förekomsten av fukt och tar reda på orsaken till problemet. Eftersom det ibland kan vara ett riktigt detektivjobb att identifiera fuktkällor och orsaker har vi i vår ”verktygslåda” en rad olika mätmetoder. Ibland behöver man ta reda på vad som finns i material eller vad som finns i luften och då har vi auktoriserade provtagare som kan ta material- och/eller luftprov. Efter fuktutredningen får du tydlig och komplett dokumentation från oss. Förutom mätresultat och skadeorsak innehåller dokumentationen även ett åtgärdsförslag för hur vi kan komma tillrätta med fuktproblemet och förebygga att det återuppstår.

Förebyggande åtgärder innan du bygger
Vi jobbar även för att förebygga miljöproblem som fukt och fuktskador. Vid nybyggnation kan vi hjälpa dig att slippa både framtida mögelproblem och lång torktid. Något som kan spara mycket tid och pengar eftersom det kan bli väldigt kostsamt att ”bygga in” fukt med risk att behöva riva eller bygga om i framtiden.

Kontakta ditt närmaste Ocab-kontor för mer information eller för att boka fuktkontroll.

Är du medlem i Villaägarna har du medlemsrabatt på fuktkontroll hos oss, läs mer om rabatten på Villaägarnas hemsida.