Har du fukt i huset?

Som husägare kanske du ibland oroar dig för fuktskador av olika slag. Det är naturligt och en fråga vi ofta möter bland alla husägare vi träffar. Alla hus kan drabbas, men i vissa hus med så kallade krypgrund är risken större för angrepp av röta, mögel och hussvamp. Om de inte upptäcks i tid kan de medföra hälsorisker och vara kostsamma att åtgärda. Vi erbjuder därför noggranna kontroller som hjälper dig att förebygga problemen.

Kontakta oss

Först och främst, varför uppstår fuktskador?

En vanlig orsak är, särskilt under sommaren, att varm luft med hög luftfuktighet blåser in i husgrunden och kyls ned i det svalare utrymmet. Då kan det bildas kondens som fuktar upp husgrunden och golvbjälklagret. Moderna hus med uteluftsventilerad krypgrund har ett tätt klimatskal och bra isolering för att vara energieffektiva och bekväma att bo i. Det innebär ett mycket lågt värmeläckage genom golvbjälklagret ner i husgrunden, otillräckligt för att fukten ska torka ut. När fukthalten stiger över 70% och temperaturen är gynnsam för mögel och svampar börjar de växa och breda ut sig. Risken för dålig lukt och andra problem ökar då en stor del av inomhusluften passerar genom grunden. Krypgrunden behöver därför kontrolleras ofta. Det gäller att stoppa eventuella angrepp i tid.

Fukt i krypgrunden – ett modernt problem

Hus som byggdes för några generationer sedan var inte täta i golvbjälklagret och det gav bra ventilation i krypgrunden. Man eldade dessutom året runt i spisen vilket värmde och torkade ur grunden. Dagens krypgrund fungerar i princip likadant som förr, men i moderna, täta hus värms och ventileras den inte på samma sätt. Därför uppstår problem i mindre eller större utsträckning.

Kontroller förebygger problemen

Problem i krypgrunden växer bokstavligen med tiden om inget görs. Våra medarbetare har rätt kunskaper och erfarenheter som behövs för att kontrollera och bedöma funktionen och statusen på din krypgrund. Vid en krypgrundskontroll undersöks grunden noga och vid minsta misstanke om skada mäter vi fukthalten. Vi dokumenterar och fotograferar allt och ger rekommendationer om eventuella åtgärder. Behöver du råd och stöd i de frågor som dyker upp så är vi gärna behjälpliga med det.

Fråga oss gärna om fuktproblem, skicka ett meddelande till oss eller kontakta ditt lokala Ocab-kontor direkt, välkommen!