2017-09-09T20:04:23+00:00 2017-07-14|

Specialsanering

Akuta insatser och totalsanering av bostäder

Kontakta oss

Vi erbjuder specialsanering, vilket kan innebära sanering av bostäder där hyresgästen blivit vräkt eller som av andra skäl kräver speciella insatser. Det kan röra sig om långvarig nedsmutsning eller förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt. Vi har lång erfarenhet av specialsanering och vi gör både akuta insatser och totalsaneringar.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast den 30 april. Det finns dosor för långtidsmätning och..

Special

Vi erbjuder specialsanering, vilket kan innebära sanering av bostäder där hyresgästen blivit vräkt eller som av andra skäl kräver speciella..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev