PuL – Personuppgiftslagen

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen – PuL

Vi på Ocab värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som du lämnar till oss på Ocab lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt.

Dina uppgifter behandlas i syfte att kunna förse dig med den information du efterfrågat eller för att du ska kunna nyttja de tjänster du begärt. Vi kommer även att behandla uppgifterna i marknadsföringssyfte samt för uppföljning av försäljning och produktutveckling. Om det är nödvändigt, för att kunna uppfylla dina önskemål, kan vi komma att lämna ut ditt namn, postadress och e-postadress till samarbetspartners (tredje part). I dessa fall kommer våra samarbetspartners att förse dig, å våra vägnar, med material, produkter och information du visat intresse för. Vi säljer inte vidare någon insamlad information till andra företag eller lämnar information till sådan tredje part som inte ingår i ovan beskrivning av samarbetspart.

Om du har skickat in en spontanansökan behåller vi din intresseanmälan i 6 månader. Därefter tar vi bort all information om dig från våra system.

Enligt PuL har du rätt att få upplysning kring vilka uppgifter vi har om dig, samt att en gång om året, kostnadsfritt, begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig, eller om du vill rätta felaktiga uppgifter, vänligen maila eller posta en skriftlig begäran till info@ocab.se eller Ocab AB, Hantverkarvägen 1, 145 63 Norsborg