Hållbarhet för oss

Vi sätter fokus på medarbetare och på miljö i vårt hållbarhetsarbete och har åtagit oss att kontinuerligt arbeta för ett reducerat klimatavtryck. För oss handlar det om att vara med och bidra till en utveckling där det är en självklarhet att hushålla med gemensamma och begränsade resurser.

Ta del av vår hållbarhetspolicy

“Hållbarhet är en del av vårt DNA. Hela vår verksamhet går ut på att spara resurser och att rädda värden!”

Från ord till handling

Hållbarhet är identifierat som ett av tre fokusområden i Ocabs långsiktiga strategi. Det innebär att våra tjänster och hela verksamhet ska vara så hållbar som möjligt, med utgångspunkt i medarbetare och miljö.

Läs mer

Vårt åtagande

Vi har förbundit oss att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030 genom att upprätta vetenskapligt förankrade mål som godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Läs mer

Klimatrapporter

Genom att mäta oss själva sätter vi fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt klimatavtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågan och en snabbare utveckling i hela branschen för bättre metod- och produktval.

Läs mer

Klimatavtryck på kundfakturan

Sedan januari 2021 redovisar vi klimatavtrycket i varje uppdrag på kundfakturan. För varje produkt som används för att utföra våra uppdrag, allt från drivmedel till handskar, har vi beräknat ett klimatavtryck och kan därmed generera en koldioxidpåverkan för varje kunduppdrag. Vi vill bidra med transparens och skapa förutsättningar att jämföra metoder och produkter och ta medvetna val.

“Digital transformation är en starkt bidragande faktor till ökad hållbarhet. Genom smart användande av ny teknik kortas ledtider och information når alla involverade parter i ett skadeärende snabbare. Det ger i sin tur snabbare insatser vilket sparar på miljön då mer kan räddas efter en skada

Hållbara arbetsplatser

Vi sätter kompetensutveckling och ett hållbart ledarskap högt på agendan och vår utbildningsakademi ska kunna möta alla medarbetarens intresse av att utvecklas hos oss. Vi ska säkerställa att Ocab är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare och genom vår medarbetarundersökning arbetar vi aktivt med medarbetarengagemanget och kontinuerliga förbättringar.

Ocab Akademin

Ocab ska vara en attraktiv arbetsgivare som vidareutvecklar medarbetarna och tillmötesgår medarbetarens intresse av sitt arbete. Ocab Akademin är vår interna verksamhet för kompetensutveckling inom Ocab.

Läs mer om Ocab akademin

Ocab Old Timers

Ocab Old Timers är en ideell förening för personer som verkat för och inom Ocab. Alla som arbetat i Ocab eller haft uppdrag i större omfattning och uppnått mogen ålder erbjuds möjlighet att vara med i föreningen.

Läs mer om Ocab Old Timers