journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Hållbarhet inom Ocab

Det är bråttom nu.

Vi delar en växande känsla av brådska med många runt om i världen och behovet för fastighets- och byggbranschen är att prioritera hållbarhet och gå snabbare mot att arbeta cirkulärt. Att återvinna värden, återanvända och återställa är vägen framåt om vi vill säkerställa en levande framtid för kommande generationer. Genom att arbeta aktivt för att nå våra mål inom hållbarhet ska vi rädda värden och vara det självklara valet i branschen – som arbetsgivare för nya och befintliga medarbetare och som leverantör för våra kunder.

— Klas Elmberg, Koncernchef

Våra fokusområden

Miljö


Medarbetare


Bolagsstyrning


Ocabs verksamhet bygger på att rädda värden och bevara resurser. Vi har förbundit oss att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030 genom att upprätta vetenskapligt förankrade mål i enlighet med internationella system för miljöstyrning:

SBTi – Science Based Target initiative – hjälper oss säkerställa att vi sätter mål och handlingsplaner i linje med Parisavtalet så att vi bidrar med vår del för att kunna uppnå en global uppvärmning under 1.5 °C. Science Based-målen definierar metoder för företag att reducera växthusgaser och framtidssäkra företags utveckling och tillväxt ur miljöperspektivet.

Förenta Nationernas Sustainable Development Goals (SDG) är en samling av 17 målsättningar överenskomna i FN:s Generalförsamling 2015. Målen definierar sociala, ekonomiska och miljörelaterade globala utmaningar. Varje SDG har specifika mål och mätpunkter för att kunna följa utvecklingen. Målen är sammankopplade, framsteg i ett mål kan ha positiv inverkan på ett annat mål.

2022 beslutade Ocabs koncernledning prioriterade mål baserat på effekt för kunder och ägare samt betydelse för människor, vår planet och ekonomi. Målsättningarna är nu en del av vår strategi och redovisas i bolagens årliga klimatrapporter (länkar nedan).

United Nations Global Compact (UNGC) är världens största hållbarhetsinitiativ för bolag och organisationer som vill ta ett aktivt socialt ansvar i hållbarhetfrågor. Vi stöttar initiativet och utformar våra policys i enlighet med mänskliga rättigheter och mot korruption.

Klimatrapporter

Genom att mäta oss själva sätter vi fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt klimatavtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågan och en snabbare utveckling i hela branschen för bättre metod- och produktval.

Klimatrapporten 2019 (PDF)

Klimatrapporten 2020 (PDF)

Klimatrapporten 2021 (PDF)

Klimatrapporten 2022 (PDF)

Klimatavtryck

Sedan januari 2021 redovisar vi klimatavtrycket i varje uppdrag på kundfakturan. För varje produkt som används för att utföra våra uppdrag, allt från drivmedel till handskar, har vi beräknat ett klimatavtryck och kan därmed generera en koldioxidpåverkan för varje kunduppdrag.

Medarbetare – fair & equal

Vi sätter kompetensutveckling och ett hållbart ledarskap högt på agendan och vår utbildningsakademi ska kunna möta alla medarbetarens intresse av att utvecklas hos oss. Vi ska säkerställa att Ocab är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare och genom vår medarbetarundersökning arbetar vi aktivt med medarbetarengagemanget och kontinuerliga förbättringar.

Hälsa och arbetsmiljö

Alla medarbetare ska erbjudas en trygg och säker arbetsvardag. Vi mäter arbetsskadefrekvens, sjukfrånvaro och välmående på våra arbetsplatser och arbetar aktivt med förbättringsåtgärder.

Mångfald och likabehandling

På Ocab utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi driver ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden på alla plan.

Ocab – en del av Oleter Group

Oleter Group är moderbolag till Ocab. På Oleter Groups hemsida finns ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete: Oleter Group Sustainability (Engelska)