Om Ocab

Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av brand och vatten samt erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industri. Vi är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns etablerad över hela landet från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Ocab-gruppen består av cirka 650 medarbetare i Sverige med kompetens inom följande områden: Sanering, Rengöring, Avfuktning och Byggnads- miljö. Vi erbjuder även jour dygnet runt.

Ocab AB är det centrala samordningsbolaget för gemensamma frågor inom marknadsföring, försäljning, inköp, utbildning och affärsutveckling.

Styrelse

Styrelsen i Ocab AB består av ordförande, fem ledamöter samt två suppleanter vilka alla är ägare till Ocab-bolag runt om i landet.

Ordförande

  • Peter Wahlberg

Ledamöter

  • Carina Jonsson, Gävle
  • Peter Gustavsson, Linköping
  • Peter Andersson, Norrköping
  • Peter Larsson, Stockholm
  • Kristofer Runnquist, Stockholm

Suppleanter

  • Torbjörn Lundström, Ö-vik
  • Patrik Olsson, Kristinehamn