Vattenskada Halmstad

På Ocab i Halmstad har vi gedigen kunskap och erfarenhet inom avfuktning och hjälper dig om du råkat ut för en akut vattenskada eller en fuktskada efter långvarigt läckage. Vi avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter och även i krypgrund och vindsutrymmen. Vid akut skada finns vår skadejour tillgänglig dygnet runt.

Kontakta oss

Vid vatten- och fuktskada har vi rätt kunskap och utrustning för att kunna välja och använda den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån din fastighet och dina behov. Behöver du akut hjälp, ring vår jour. Vi är snabbt på plats och kan påbörja de åtgärder som krävs för att effektivt begränsa och åtgärda skadorna. Du når vår jour på telefon  020-62 00 40

Avfuktning vid vattenskador
Avfuktning är en hel vetenskap där det krävs olika metoder beroende på orsaken till fuktskadan eller fuktproblemet, typ av byggkonstruktion och inte minst dina behov som kund, till exempel om du behöver kort torktid. Vi avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter och även i krypgrund och vindsutrymmen. Vi arbetar till exempel med sorptionsavfuktning, IR-torkning/värmemattor som kortar torktiden och HP-torkning för genomsläppliga material.

Vi hjälper dig att förhindra nya problem
Om fuktskadan uppkommit på grund av ett fuktproblem i fastigheten gäller det förstås att åtgärda det så att inte problemen kommer tillbaka. Det ordnar vi genom att göra en fuktkontroll eller fuktutredning för att ta reda på om det finns fukt, var den finns och vad den beror på. Vi gör även läcksökning om man vet eller misstänker att skadan beror på läckage. Resultatet av alla mätningar och utredningar presenterar vi alltid tillsammans med ett åtgärds- och kostnadsförslag för att göra huset torrt och friskt igen.

Fråga oss gärna om vattenskador och fuktproblem, vi på Ocab i Halmstad hjälper dig hela vägen!