2020-03-18T07:22:11+00:00 2017-07-14|

Specialsanering

Socialsanering och smittsanering – akuta insatser och totalsanering som kräver särskild hantering

Vi kan utföra uppdrag utanför kontorstid för att minimera störning i er verksamhet

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i vanvårdade bostäder och smittsanering för att undvika spridning av sjukdom. Vi utför både akuta insatser och totalsaneringar.

Socialsanering
Inom specialsanering hanterar vi sanering efter social misär och dödsfall. Det kan handla om bostäder där hyresgästen blivit avhyst eller som av andra skäl kräver speciella insatser och måste återställas, efter långvarig nedsmutsning, förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt. Vi sanerar även i offentliga utrymmen och miljöer där snabb och korrekt hantering är nödvändig.

Våra medarbetare har tystnadsplikt avseende våra uppdrag och vi ska alltid förhålla oss med visad hänsyn till berörda individer och till andra inblandade.

Desinficering och sanering vid smitta
Vi sanerar och desinficerar utrymmen och inventarier från ämnen som kan framkalla sjukdom, som virus, vissa bakterier och andra smittämnen.

Vi har tydliga metodbeskrivningar att arbeta utifrån vid smittsanering för att säkerställa bästa möjliga resultat, våra medarbetares säkerhet och för att förhindra vidare smittspridning. Det inkluderar allt från att använda rätt kem på korrekt sätt till kassering och uppmärkning av engångsmaterial efter utfört uppdrag.

Självklart har våra medarbetare rätt kompetens och säkerhetsutrusning i alla uppdrag vi utför inom specialsanering.

Kontakta ditt närmaste Ocab-kontor för mer information eller vid behov av saneringsinsats.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..