Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder som inplastning och dammfällor och vi kan även använda undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare. Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall.

Vi gör alltid en noggrann dokumentering med dagbok under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter arbetet är klart. En egenkontroll görs också för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt.