2018-09-04T08:44:44+00:00 2017-07-14|

Rivning

Rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada

Kontakta oss

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder som inplastning och dammfällor och vi kan även använda undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare. Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall.

Vi gör alltid en noggrann dokumentering med dagbok under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter arbetet är klart. En egenkontroll görs också för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt.

 

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..