Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Beroende på var radon kommer från, finns det olika metoder att radonsanera. När radonkällan är lokaliserad är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant.

Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att ta reda på årsmedelhalten behöver man mäta.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss. Mätdosorna ska placeras ut i två månader under eldningssäsongen, det vill säga någon gång under perioden oktober till sista april. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3) och värdet bör inte överstiga 200 Bq/m3, vilket är riktvärdet i Sverige. Om mätresultat visar på högre värden i inomhusluften bör huset saneras, och då hjälper vi dig.

Vad händer om du har förhöjda radonvärden?

  1. Först utför vi radonbesiktning för att kontrollera var och hur radonet tar sig in i ditt hus. Det är nödvändigt för att vi ska veta vilken eller vilka åtgärder som behövs för att sanera radonet.
  2. Vi ger dig ett åtgärdsförslag och en kostnadsbild för hela arbetet.
    • Om radonet kommer från byggnadsmaterialet krävs åtgärder för att öka luftomsättningen
    • I det fall radonet kommer från marken behöver man täta t ex rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor. Ibland måste tryckförhållanden förändras så att markluften inte kommer in i huset, exempelvis med hjälp av radonsug. Ibland krävs en kombination av markåtgärder och förbättrad ventilation.
    • Är det vatten som innehåller radon måste vattnet luftas med särskilda radonavskiljare så att radonet försvinner.
  3. Efter besiktning och åtgärdsplan är det dags att börja saneringen. Då installerar och sätter vi åtgärderna i drift och snart har du ett sunt hem där du kan andas fritt och tryggt.

Läs mer om mätning och beställ radondosor