2020-04-07T14:14:33+00:00 2017-07-03|

Radon

Vi hjälper dig från första mätning till genomförd radonsanering

Kontakta oss

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Beroende på var radon kommer från, finns det olika metoder att radonsanera. När radonkällan är lokaliserad är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant.

Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att ta reda på årsmedelhalten behöver man mäta.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss. Mätdosorna ska placeras ut i två månader under eldningssäsongen, det vill säga någon gång under perioden oktober till sista april. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3) och värdet bör inte överstiga 200 Bq/m3, vilket är riktvärdet i Sverige. Om mätresultat visar på högre värden i inomhusluften bör huset saneras, och då hjälper vi dig.

Vad händer om du har förhöjda radonvärden?

  1. Först utför vi radonbesiktning för att kontrollera var och hur radonet tar sig in i ditt hus. Det är nödvändigt för att vi ska veta vilken eller vilka åtgärder som behövs för att sanera radonet.
  2. Vi ger dig ett åtgärdsförslag och en kostnadsbild för hela arbetet.
    • Om radonet kommer från byggnadsmaterialet krävs åtgärder för att öka luftomsättningen
    • I det fall radonet kommer från marken behöver man täta t ex rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor. Ibland måste tryckförhållanden förändras så att markluften inte kommer in i huset, exempelvis med hjälp av radonsug. Ibland krävs en kombination av markåtgärder och förbättrad ventilation.
    • Är det vatten som innehåller radon måste vattnet luftas med särskilda radonavskiljare så att radonet försvinner.
  3. Efter besiktning och åtgärdsplan är det dags att börja saneringen. Då installerar och sätter vi åtgärderna i drift och snart har du ett sunt hem där du kan andas fritt och tryggt.

Läs mer om mätning och beställ radondosor

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..