Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt val av teknik, beroende av skada och material.

Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande och orsakar dessutom skada under lång tid på natur och miljö.  Vi har lång erfarenhet av att sanera olja, bensin, diesel och andra oljebaserade produkter.

När vi ska sanera olja gör vi först en saneringsplan som säkerställer en trygg process med rätt åtgärder i rätt ordning. Saneringsplanen är också ett viktigt verktyg för att ta hänsyn till både ekonomi och miljö. Vid större arbeten och oljesanerings uppdrag koordinerar vi resurser och samarbetar med den drabbade, miljökontor och försäkringsbolag. Vi samarbetar även med geologer och analysinstitut för att följa upp och dokumentera skadan.