Våra duktiga medarbetare har erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna och utrustningen för att lokalisera och åtgärda läckor utan att behöva riva upp väggar och golv. Med professionell hjälp från oss slipper du onödiga rivningar och kostnader.

En läcka är en mardröm för vilken fastighetsägare som helst. Var sitter läckan, hur stor skada har den gjort? Och hur hittar man en läcka som inte är uppenbar utan kan finnas var som helst i en ledning eller ett rörsystem? Med oss får du professionell hjälp hela vägen från läcksökning till skadeundersökning och avfuktning och vi hjälper dig att hitta läckan oavsett hur liten den är och även om den gömt sig långt inne i ett rörsystem.

När det gäller läcksökning krävs olika metoder beroende på vad det är för typ av läcka och fastighet. Sedan krävs förstås rätt kunskap för att välja rätt metod och utföra den på rätt sätt. Hos oss på Ocab finns både kunnandet och utrustningen som gör att vi behärskar de flesta tekniker inom läcksökning som till exempel värmekamera, spårgas, filmning av avlopp och provtryckning av rör.

Från skadeundersökning till problemlösning.
Att hitta läckan är förstås bara ett första steg. Sedan gäller det att utreda följderna, sanera eventuella skador och förebygga nya läckor. När vi väl har lokaliserat läckaget gör vi en omsorgsfull undersökning för att se hur stor den eventuella skadan är och för att kunna rekommendera det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att reparera läckan. Eftersom vi även är experter på fukt och fuktutredningar undersöker vi även eventuella fuktskador och åtgärdar dem genom effektiv avfuktning. Allt givetvis med sikte på en hållbar lösning för att undvika risk för ett nytt läckage i framtiden.