2017-09-13T06:32:49+00:00 2017-07-14|

Elektronik

Sanering, återuppbyggnad och rekonstruktion av skadad utrustning

Kontakta oss

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt resultat.

Elektronik är vid en brand extremt utsatt. Förutom eldslågor så bildas också klorider som i kombination med fukt ifrån släckvatten kan föra med sig att elektroniken rostar. Elektronik kan också skadas vid vattenskador eller av partiklar/damm från industriproduktion.

Vid en företagsskada är det inte bara hårdvaran som är värd att rädda. I många fall är det mjukvaran i datorer och sparad data som är avgörande att rädda. Ocab har möjligheterna att rädda värden och kan ge värdefulla råd i en svår situation.

Vi har specialanpassade utrymmen där elektroniken saneras med olika metoder och erbjuder återuppbyggnad och rekonstruktion av skadad utrustning. Vi kan också vara din partner för löpande underhåll av elektronik.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..