Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en offert på utförandet av brandtätningen. Vi har erfarenhet av många olika typer av brandtätningssystem.

Vid brand lägger sig soten överallt där luft kommer in. Många våningar i en byggnad skulle inte behöva saneras om det varit rätt brandtätat från början. Som fastighetsägare kan man tjäna mycket på att göra riktiga brandtätningar ifall olyckan skulle vara framme.

Byggnader delas upp i brandceller som klassas efter hur lång tid de kan motstå brand. Dessa benämningar består av två bokstäver, E = integritet (täthet) och I = isolering. De vanligaste klassningarna är EI30, EI60, EI90 och EI120 där siffrorna efter EI står för den minsta tid i minuter räknat som brandcellen ska klara av att motstå brand.

Alla våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogentreprenörers Riksförbund (SFR).