2017-09-27T09:46:41+00:00 2017-07-14|

Brandtätning

Besiktningar, åtgärdsförslag och genomförande av brandtätningar

Kontakta oss

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en offert på utförandet av brandtätningen. Vi har erfarenhet av många olika typer av brandtätningssystem.

Vid brand lägger sig soten överallt där luft kommer in. Många våningar i en byggnad skulle inte behöva saneras om det varit rätt brandtätat från början. Som fastighetsägare kan man tjäna mycket på att göra riktiga brandtätningar ifall olyckan skulle vara framme.

Byggnader delas upp i brandceller som klassas efter hur lång tid de kan motstå brand. Dessa benämningar består av två bokstäver, E = integritet (täthet) och I = isolering. De vanligaste klassningarna är EI30, EI60, EI90 och EI120 där siffrorna efter EI står för den minsta tid i minuter räknat som brandcellen ska klara av att motstå brand.

Alla våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogentreprenörers Riksförbund (SFR).

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..