Att få ett torrt och friskt hus efter en fuktskada kräver kunskap och säkra metoder. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom avfuktning hjälper vi dig om du råkar ut för akuta vattenskador eller fuktskador efter långvarigt läckage.

Avfuktning är inte bara en hjälp vid akuta fuktskador som beror på läckage eller släckvatten efter en brand. Det är ofta en viktig förebyggande åtgärd när man planerar ett nybygge och vill slippa både mikrobiell tillväxt (mögel) och lång torktid. Vi kan även hjälpa till med provisorisk luft- och luktventilering samt underhållstorkning vid driftstopp. Med en rätt utförd och professionell avfuktning kan man minska behovet av andra ingrepp som att riva och bygga om. Dessutom kan det innebära att fastigheten snabbare kan tas i bruk – en stor fördel vare sig det handlar om bostäder, företag eller industrilokaler.

Så gör vi en grundlig avfuktning
Avfuktning är en hel vetenskap där det krävs olika metoder beroende på orsaken till fuktskadan eller fuktproblemet, typ av byggkonstruktion och inte minst dina behov som kund, till exempel om du behöver kort torktid för att minimera avbrott i verksamheten. Vi avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter och även i krypgrund och vindsutrymmen. Vi har kunskap och utrustning för att kunna välja och använda den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån din fastighet och dina behov. Vi arbetar till exempel med sorptionsavfuktning, IR-torkning/värmemattor som kortar torktiden och HP-torkning för genomsläppliga material.

Vi hjälper dig att förhindra nya problem
Om fuktskadan uppkommit på grund av ett fuktproblem i fastigheten gäller det förstås att åtgärda det så att inte problemen kommer tillbaka. Det ordnar vi genom att göra en fuktkontroll eller fuktutredning för att ta reda på om det finns fukt, var den finns och vad den beror på. Vi gör även läcksökning om man vet eller misstänker att skadan beror på läckage. Resultatet av alla mätningar och utredningar presenterar vi alltid tillsammans med ett åtgärds- och kostnadsförslag för att göra huset torrt och friskt igen.

Mer om avfuktning